Nasz zespół

Modern Corp. Zbigniew Lazar

Zbigniew Lazar – Założyciel, Prezes

Ostrogi managera i eksperta ds. komunikacji i PR zdobywałem przez ponad 20 lat w kraju i za granicą (Anglia, Australia, Francja), pracując w największych międzynarodowych korporacjach, jak General Motors, Opel, Lafarge, czy T-Mobile, ale także dla rządu federalnego i stanowego w Melbourne, czy na uczelniach wyższych, jak Uniwersytet Śląski i Wrocławski. Cała moja kariera zawodowa to przykład nowoczesnego myślenia nastawionego na inicjowanie i twórcze wykorzystanie zmian oraz na otwarte podejście do rozwiązywania problemów.
Wprowadzanie nowych firm, marek i produktów na rynek, rebranding istniejących, bezkryzysowe zamykanie zakładów produkcyjnych, komunikacja kryzysowa podczas ostrych konfliktów pomiędzy międzynarodowymi właścicielami, przygotowywanie tysięcy pracowników na konieczność zmian, czy zarządzanie reputacją marki wśród milionów klientów to tylko niektóre z sytuacji, z którymi musiałem i umiałem sobie z powodzeniem poradzić.
Bezkonfliktowe kierowanie zespołami ludzkimi w międzynarodowych i wielokulturowych środowiskach, dogłębna znajomość zasad, według których działają korporacje, zrozumienie procesów i zależności wewnątrzorganizacyjnych, doradztwo i konsultacje strategiczne, prowadzenie szkoleń, seminariów i zajęć na uczelniach, w prywatnych instytutach i dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą, znajomość kilku języków obcych oraz wielu kultur i korporacyjnych stylów zarządzania, specjalistyczne publikacje na tematy związane z PR i komunikacją oraz częste zaproszenia do komentowania w różnych programach TV wydarzeń i kwestii dotyczących marketingu politycznego, wizerunku, reputacji, etykiety biznesu i komunikacji dopełniają mojego zakresu kompetencji.

Modern Corp. Andrzej Pomarański

Andrzej Pomarański – Komunikacja Korporacyjna, Komunikacja Marki

Ekspert w dziedzinie komunikacji i PR, manager, rzecznik prasowy, trener biznesu z ponad 17-letnim doświadczeniem w Public Relations w różnych branżach i międzynarodowych koncernach, m.in., General Motors Poland i Opel Polska, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych Pro-Marka (m.in.: Procter and Gamble, Unilever, Henkel, Coca-Cola, Pepsico), Polska Telefonia Cyfrowa (Era, Heyah, T-Mobile). Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR) – Oddział Mazowiecki.
Prowadziłem i zarządzałem dużymi międzynarodowymi projektami z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Specjalizuję się w kontaktach z mediami (media relations), zarządzaniu informacją w sytuacjach kryzysowych, tworzeniu i wprowadzaniu strategii PR, budowaniu wizerunku firm i marek oraz kompleksowych działaniach CSR.
Posiadam bogate doświadczenie w skutecznym promowaniu zarówno nowych, jak i istniejących marek, firm i produktów przy wykorzystaniu różnorakich kanałów i technik medialnych. Z sukcesem reprezentowałem firmy jako rzecznik prasowy, często w kryzysowych i delikatnych sytuacjach, np.: konflikty właścicielskie, kryzysy w zarządach, skargi klientów, bojkoty produktów i usług i inne. Organizowałem i prowadziłem wiele konferencji prasowych, briefingów medialnych i wywiadów, dzięki czemu zdobyłem bogate doświadczenie i doskonale poznałem zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty pracy tej kluczowej dla każdej firmy i instytucji funkcji.

Modern Corp. Ela Morrison-Guenette

Ela Morrison-Guenette – Międzynarodowy PR, GR, Marketing i Wydarzenia Specjalne

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w międzynarodowym PR i organizowaniu wydarzeń specjalnych w różnych branżach, takich jak m.in. instytucje rządowe, korporacje z listy Fortune 500, dyplomacja, ruch olimpijski i sportowy (Olimpiady Zimowe, Tour of Alberta), artyści, VIP i celebryci, zrzeszenia non-profit. Organizowała w wielu krajach, w tym w Rosji i Chinach, konferencje prasowe i inne niestandardowe wydarzenia medialne, targi, pokazy i wystawy wspierające firmy, marki i produkty w osiągnięciu sukcesów biznesowych i rynkowych oraz zwiększeniu rozpoznawalności na rynku. Reprezentowała, jako rzecznik, wiele organizacji; była ich głosem i twarzą budując ich reputację i wartość rynkową.
Pracowała w Europie i Ameryce Płn. m.in. dla General Motors, Delphi Automotive (Warszawa, Moskwa), Puma, Motorola. Promowała kontakty międzynarodowe w Departamencie Handlu Zagranicznego ambasady USA w Warszawie i w Calgary (Kanada) oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Toronto.
Obecnie dzieli życie zawodowe między Polską a Kanadą planując, organizując i prowadząc specjalne kampanie promocyjne i informacyjne. Obszarem jej specjalnego zainteresowania jest sponsoring i pozyskiwanie funduszy dla organizacji charytatywnych i samorządów lokalnych oraz dla inicjatyw społecznych.
W 2013 roku za swoją pracę z organizacjami non-profit została wyróżniona przez Izbę Handlową Prowincji Alberta prestiżową nagrodą i tytułem „The Best Businesswoman”.
Wszystkie prowadzone przez nią inicjatywy wyróżniają się każdym szczegółem i przemawiają do odbiorców pełnym, oryginalnym głosem. Lubiana i doceniana przez klientów i współpracowników za niezwykłe poczucie humoru, promienne usposobienie i pasję do wyzwań.

Modern Corp. Tomasz Tabako

Dr Tomasz Tabako – Techniki Przywództwa i Język Kampanii

Profesor studiów komunikacyjnych, public relations i perswazji na Georgia State University w Atlancie. Ekspert w dziedzinie języków przywództwa – liderowania poprzez słowo i obraz – zwłaszcza w polityce i biznesie. Był konsultantem tak różnych grup, jak marketingowo-polityczna The Chris Long Inc, lobbingowe Polsko-Amerykanskie Forum Gospodarcze, pozarządowa The Humanities Foundation czy kontestacyjna Occupy Wall Street. Współpracował z Bogusławem Winidem i Janem Nowakiem-Jeziorańskim w kwestiach PR dotyczących przyjęcia Polski do NATO. Kooperował, jako wykładowca GSU, między innymi z CNN w Atlancie i gubernatorem Georgem Perdue. Był redaktorem naczelnym 2B: A Journal of Ideas. Członek amerykańskiej National Communication Association.
Działając w obu sektorach – doradczym i badawczym – jest niezawodnym źródłem nowości i praktycznej wiedzy o trendach w obszarze perswazji w sferze politycznej i korporacyjnej. Członek Northwestern Alumni Association – globalnego, wspierającego swych absolwentów networku prestiżowego Northwestern University (gdzie zrobił doktorat i skąd wywodzi się kilkuset współczesnych liderów biznesowych i politycznych, jak szefowie Motoroli, Hewlett-Packard i Johnson & Johnson czy ministrowie w rządach Norwegii, Danii, Turcji, USA, Meksyku i Tajlandii). Szkolił grupy liderów między innymi na chicagowskim DePaul University, University Puget Sound w Seattle i University of Iowa.
Za działalność opozycyjną w PRL oraz aktywność w obszarze promocji i dyplomacji kulturalnej RP – odznaczony przez prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Modern Corp. Mirosław Żuławnik

Mirosław Żuławnik – Programy Edukacyjne

Certyfikowany trener biznesu, coach, doradca biznesowy i technik negocjacji, dziennikarz prasowy i telewizyjny, kierownik szkoleń i lider projektów w Krajowej Izbie Gospodarczej, wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Press Clubu Polska. Absolwent renomowanej Szkoły Trenerów Biznesu we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w latach 2008–2010, wykładowca m.in. relacji media-biznes, organizacji przedsięwzięć medialnych i warsztatów dziennikarza biznesowego w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.
Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu, zarządzaniu i organizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych dla biznesu oraz instytucji państwowych i samorządowych. Współpracowałem, między innymi z: IBM, Nokią, Henklem, Erą, Lafarge, Citibankiem i Tikkurila Polska. W ramach Projektu UEPA (Uproszczenie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych) dla Ministerstwa Gospodarki byłem odpowiedzialny za rekrutację, organizację oraz realizację szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla 12 500 urzędników administracji państwowej i samorządowej.
Duże doświadczanie i wszechstronna wiedza z zakresu mediów, biznesu i komunikacji pozwalają mi dogłębnie zrozumieć potrzeby klientów. Dzięki temu szybko przełamują oni bariery, zyskując świadomość wagi komunikacji w życiu zawodowym i działalności gospodarczej oraz łatwo przyswajają skuteczne techniki negocjacji, prezentacji i wystąpień publicznych. Umiejętności te – tak ważne w dzisiejszych warunkach biznesowych – są nazbyt często zaniedbywane, chociaż mają istotny wpływ na wyniki sprzedaży i pozycję rynkową. Jako trener biznesu specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń, coachingu oraz doradztwie dla administracji i biznesu.

Modern Corp. Dr Klaus Hartmann

Dr Klaus Hartmann – Doradca Zarządu

Przez 20 lat zajmował najwyższe stanowiska w największych firmach telekomunikacyjnych w wielu krajach, jako dyrektor finansowy, skarbnik, prezes i członek rad nadzorczych, m.in. w Niemczech, Belgii, na Węgrzech i Ukrainie, w Polsce, Austrii i USA. Rozwijał i wprowadzał dedykowane strategie skutecznego zarządzania zmianami, wprowadzania transformacji i restrukturyzacji oraz inwestycji. Uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Berlińskim.
Obecnie, jako doradca zarządów i trener biznesu w Europie i krajach Bliskiego Wschodu, dzieli się swym szerokim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi, wprowadzaniu zmian organizacyjnych i korporacyjnych, czy wielokulturowości w biznesie międzynarodowym, co ułatwia firmom i organizacjom lepszą współpracę i osiąganie sukcesów w dynamicznym i zmieniającym się środowisku ekonomiczno-społecznym. Utrzymuje bliskie związki z polskimi kręgami biznesu, dzięki swemu doświadczeniu jako wieloletni prezes największego polskiego operatora komórkowego i członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej w Warszawie. Oprócz języka niemieckiego mówi biegle po angielsku i po polsku i w tych językach także pracuje.