Dr Klaus Hartmann


Modern Corp. Dr Klaus Hartmann

Dr Klaus Hartmann – Doradca Zarządu

Przez 20 lat zajmował najwyższe stanowiska w największych firmach telekomunikacyjnych w wielu krajach, jako dyrektor finansowy, skarbnik, prezes i członek rad nadzorczych, m.in. w Niemczech, Belgii, na Węgrzech i Ukrainie, w Polsce, Austrii i USA. Rozwijał i wprowadzał dedykowane strategie skutecznego zarządzania zmianami, wprowadzania transformacji i restrukturyzacji oraz inwestycji. Uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Berlińskim.
Obecnie, jako doradca zarządów i trener biznesu w Europie i krajach Bliskiego Wschodu, dzieli się swym szerokim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi, wprowadzaniu zmian organizacyjnych i korporacyjnych, czy wielokulturowości w biznesie międzynarodowym, co ułatwia firmom i organizacjom lepszą współpracę i osiąganie sukcesów w dynamicznym i zmieniającym się środowisku ekonomiczno-społecznym. Utrzymuje bliskie związki z polskimi kręgami biznesu, dzięki swemu doświadczeniu jako wieloletni prezes największego polskiego operatora komórkowego i członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej w Warszawie. Oprócz języka niemieckiego mówi biegle po angielsku i po polsku i w tych językach także pracuje.