Ela Morrison-Guenette


Modern Corp. Ela Morrison-Guenette

Ela Morrison-Guenette – Międzynarodowy PR, GR, Marketing i Wydarzenia Specjalne

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w międzynarodowym PR i organizowaniu wydarzeń specjalnych w różnych branżach, takich jak m.in. instytucje rządowe, korporacje z listy Fortune 500, dyplomacja, ruch olimpijski i sportowy (Olimpiady Zimowe, Tour of Alberta), artyści, VIP i celebryci, zrzeszenia non-profit. Organizowała w wielu krajach, w tym w Rosji i Chinach, konferencje prasowe i inne niestandardowe wydarzenia medialne, targi, pokazy i wystawy wspierające firmy, marki i produkty w osiągnięciu sukcesów biznesowych i rynkowych oraz zwiększeniu rozpoznawalności na rynku. Reprezentowała, jako rzecznik, wiele organizacji; była ich głosem i twarzą budując ich reputację i wartość rynkową.
Pracowała w Europie i Ameryce Płn. m.in. dla General Motors, Delphi Automotive (Warszawa, Moskwa), Puma, Motorola. Promowała kontakty międzynarodowe w Departamencie Handlu Zagranicznego ambasady USA w Warszawie i w Calgary (Kanada) oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Toronto.
Obecnie dzieli życie zawodowe między Polską a Kanadą planując, organizując i prowadząc specjalne kampanie promocyjne i informacyjne. Obszarem jej specjalnego zainteresowania jest sponsoring i pozyskiwanie funduszy dla organizacji charytatywnych i samorządów lokalnych oraz dla inicjatyw społecznych.
W 2013 roku za swoją pracę z organizacjami non-profit została wyróżniona przez Izbę Handlową Prowincji Alberta prestiżową nagrodą i tytułem „The Best Businesswoman”.
Wszystkie prowadzone przez nią inicjatywy wyróżniają się każdym szczegółem i przemawiają do odbiorców pełnym, oryginalnym głosem. Lubiana i doceniana przez klientów i współpracowników za niezwykłe poczucie humoru, promienne usposobienie i pasję do wyzwań.