Mirosław Żuławnik


Modern Corp. Mirosław Żuławnik

Mirosław Żuławnik – Programy Edukacyjne

Certyfikowany trener biznesu, coach, doradca biznesowy i technik negocjacji, dziennikarz prasowy i telewizyjny, kierownik szkoleń i lider projektów w Krajowej Izbie Gospodarczej, wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Press Clubu Polska. Absolwent renomowanej Szkoły Trenerów Biznesu we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w latach 2008–2010, wykładowca m.in. relacji media-biznes, organizacji przedsięwzięć medialnych i warsztatów dziennikarza biznesowego w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.
Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu, zarządzaniu i organizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych dla biznesu oraz instytucji państwowych i samorządowych. Współpracowałem, między innymi z: IBM, Nokią, Henklem, Erą, Lafarge, Citibankiem i Tikkurila Polska. W ramach Projektu UEPA (Uproszczenie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych) dla Ministerstwa Gospodarki byłem odpowiedzialny za rekrutację, organizację oraz realizację szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla 12 500 urzędników administracji państwowej i samorządowej.
Duże doświadczanie i wszechstronna wiedza z zakresu mediów, biznesu i komunikacji pozwalają mi dogłębnie zrozumieć potrzeby klientów. Dzięki temu szybko przełamują oni bariery, zyskując świadomość wagi komunikacji w życiu zawodowym i działalności gospodarczej oraz łatwo przyswajają skuteczne techniki negocjacji, prezentacji i wystąpień publicznych. Umiejętności te – tak ważne w dzisiejszych warunkach biznesowych – są nazbyt często zaniedbywane, chociaż mają istotny wpływ na wyniki sprzedaży i pozycję rynkową. Jako trener biznesu specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń, coachingu oraz doradztwie dla administracji i biznesu.