Zbigniew Lazar


Modern Corp. Zbigniew Lazar

Zbigniew Lazar – Założyciel, Prezes

Ostrogi managera i eksperta ds. komunikacji i PR zdobywałem przez ponad 20 lat w kraju i za granicą (Anglia, Australia, Francja), pracując w największych międzynarodowych korporacjach, jak General Motors, Opel, Lafarge, czy T-Mobile, ale także dla rządu federalnego i stanowego w Melbourne, czy na uczelniach wyższych, jak Uniwersytet Śląski i Wrocławski. Cała moja kariera zawodowa to przykład nowoczesnego myślenia nastawionego na inicjowanie i twórcze wykorzystanie zmian oraz na otwarte podejście do rozwiązywania problemów.
Wprowadzanie nowych firm, marek i produktów na rynek, rebranding istniejących, bezkryzysowe zamykanie zakładów produkcyjnych, komunikacja kryzysowa podczas ostrych konfliktów pomiędzy międzynarodowymi właścicielami, przygotowywanie tysięcy pracowników na konieczność zmian, czy zarządzanie reputacją marki wśród milionów klientów to tylko niektóre z sytuacji, z którymi musiałem i umiałem sobie z powodzeniem poradzić.
Bezkonfliktowe kierowanie zespołami ludzkimi w międzynarodowych i wielokulturowych środowiskach, dogłębna znajomość zasad, według których działają korporacje, zrozumienie procesów i zależności wewnątrzorganizacyjnych, doradztwo i konsultacje strategiczne, prowadzenie szkoleń, seminariów i zajęć na uczelniach, w prywatnych instytutach i dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą, znajomość kilku języków obcych oraz wielu kultur i korporacyjnych stylów zarządzania, specjalistyczne publikacje na tematy związane z PR i komunikacją oraz częste zaproszenia do komentowania w różnych programach TV wydarzeń i kwestii dotyczących marketingu politycznego, wizerunku, reputacji, etykiety biznesu i komunikacji dopełniają mojego zakresu kompetencji.