Marketing Polityczny i Komunikacja Społeczna


Marketing Polityczny i Komunikacja Społeczna

p2 Kampanie wyborcze i informacyjne

p2 Kampanie społeczne dla instytucji, samorządów, NGO

p2 Budowanie reputacji w polityce

p2 Język debat i skuteczne docieranie do wyborców

p2 Budowanie wiarygodności instytucji i idei

Najszlachetniejsze inicjatywy społeczne lub polityczne nie zyskają akceptacji, jeśli nie zostaną odpowiednio objaśnione, a ich pozytywne skutki przedstawione z punktu widzenia nie prawodawcy, a obywatela. Akcja segregacji śmieci sama w sobie jest nudna, nijaka i uciążliwa i zapewne zostanie storpedowana w codziennym życiu – dopóki mieszkańcy nie dowiedzą się, jakie z tego będą mieć korzyści i jak mogą śmieci segregować, aby nie było to dla nich uciążliwe. W komunikacji społecznej i politycznej należy używać wszelkich kanałów i okazji ? wyborcy głosują na tych kandydatów, których poznali, polubili, którym zaufali i w których towarzystwie będą się komfortowo.

Marketing polityczny i Komunikacja Społeczna

Chcesz zwiększyć poparcie dla siebie, jako działacza, i dla swoich pomysłów ulepszenia świata? Chciałbyś wygrać wybory, czy to w swoim okręgu, czy np. do związku zawodowego, ciesząc się dużą popularnością i zdobytym zaufaniem? Chcesz, aby społeczeństwo poparło szlachetną inicjatywę? To wszystko jest możliwe. Nasze usługi i doradztwo mogą być przydatne podczas:

  • kampanii wyborczych i informacyjnych;

  • kampanii społecznych;

  • debat i wystąpień publicznych.

Zdobądź zaufanie współobywateli

Najbardziej nawet szlachetne i szczere idee mogą nigdy nie zostać docenione, jeśli nie zostaną odpowiednio zwerbalizowane i przekazane otoczeniu. Marketing polityczny to działanie, którego celem jest wykorzystanie takich skutecznych metod i technik przekazu informacji, aby odbiorcy zrozumieli, co polityk czy działacz chce mu przekazać. Ludzie coraz częściej zrażają się do wszechobecnego publicznego bełkotu, doceniając jasne i rzetelne przekazy.

Przy pomocy skutecznego, ale rzetelnego i uczciwego marketingu politycznego można zbudować zaufanie swoich wyborców,  swoją reputację w polityce i działalności społecznej oraz wiarygodność swoich idei. My wiemy, jak się tym narzędziem posłużyć.