Zarządzanie wizerunkiem i reputacją


Zarządzanie wizerunkiem i reputacją

p2 Komunikacja korporacyjna

p2 Relacje z mediami

p2 Kultura firmowa

p2 Komunikacja z pracownikami

p2 Relacje inwestorskie i Public Affairs

Komunikacja z otoczeniem wyróżniająca się w natłoku informacji, nastawiona na wzrost lojalności klientów i motywacji pracowników, ułatwiająca rozwój w biznesie i większe uznanie odbiorców. Na wszystkich frontach wiarygodny i spójny przekaz.

Zarządzanie wizerunkiem i reputacją

Zarządzanie wizerunkiem i reputacją firmy to zadanie niezwykle trudne i wymagające od nas dużego zaangażowania oraz wiedzy na temat różnorodnych technik i metod. Zarządzanie wizerunkiem opiera się przede wszystkim na kontaktach z otoczeniem, jednak nie można zapominać o komunikacji wewnątrz firmy.

Komunikacja wewnętrzna – klucz do sukcesu

Dobra komunikacja z pracownikami gwarantuje ich większe zaangażowanie w codzienną pracę, a to  ułatwia rozwój w biznesie i zwiększa lojalność klientów. Musi być ona powiązana z komunikacją zewnętrzną (media, klienci, otoczenie rynkowe), zgodnie z zasadą: „Na wszystkich frontach spójny i wiarygodny przekaz”.

Działania prowadzące do usprawnienia komunikacji wewnątrz organizacji sprawiają, że zwiększa się motywacja pracowników, wzrasta gotowość do pracy, ale pojawia się również chęć dalszego rozwoju. Odpowiednia komunikacja wewnętrzna  zapewnia też sprawny przepływ informacji, co buduje zaufanie pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach.

Modern Corp. specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu wizerunkiem i reputacją, gdzie komunikacja z pracownikami jest bardzo ważną częścią dużego i wymagającego procesu. Wzmacniamy ten proces również dzięki ogromnej wiedzy w zakresie komunikacji korporacyjnej, relacji z mediami, relacji inwestorskich i Public Affairs, co zapewnia zintegrowane wykorzystanie wszystkich aspektów komunikacji dla budowania wiarygodności firm i marek.